Chính sách đổi trả

Các sản phẩm mua trên Kidviet.vn đều có chính sách đổi trả trong vòng 7-14 ngày miễn phí.